Meny Lukk

Forfatter: admin

Circular Norway

Circular Norway er pådriver for omstilling av norsk næringsliv til sirkulærøkonomi. Circular Norway kartlegger sirkularitet og benytter modeller og praktiske verktøy for endring i kommuner…

Topos Arkitektur

Jon Guttormsen fra Topos er arkitekt og produksjef i o-house. Topos arkitektur og design tilbyr ellers arkitekturprosjektering, stedsforming, landskapsplanlegging og arbeid som ansvarlig søker.

Loopfront

Loopfronst’s mål er «to reduce global material waste and stop the  continious extraction of natural resources». Loopfont er leverandør av digital markedsplattform for materialer. O-hous…

Fylkesmannen i Innlandet

I 2020 fikk vi etter søknad tildelt ytterligere 500.000 til utvikling av o-house fra støtteordningen skjønnsmidler til innovasjon fra Fylkesmannen i Innlandet