Meny Lukk

Konstruksjon- og materialebeskrivelse

Første trinn av O-house er å bygge en modulbasert ungdomsbolig basert på ombrukt treverk. Prototypen skal kunne flyttes rundt i 6 kommuner i Kongsvingerregionen som demonstrasjonsformål. Prototypen består derfor av 3 flyttbare moduler formet rundt et tun. Modulstørrelse er maks. bredde 3,50 m og maks. høyde 3,45 m for å kunne fraktes på lastebil. Boligens primære målgruppe er ungdom tidlig 20- åra.

Et viktig poeng med prosjektet er å lage en oppskrift /en byggemetode og dokumentere dette for andre å bruke siden. Etterpå i trinn 2 er planen å skalere prosjektet opp til flere enheter. Hvilke muligheter ser vi resirkulasjon av trematerialer? Målsetting vår er å UPCYCLE de brukte materialene til nye ombrukte/gjenbrukte oppgraderte materialer og konstruksjoner istedenfor for at det ender som brensel og går til DOWNCYCLING.

Ombrukt treverk kan være en enkel og kortreist måte å bruke materialet om igjen på. Vi tenker ombruk av bygningsdeler til samme funksjon eller ny funskjon. Plan- og bygningslovens TEK 17 kap. 2 slik denne er utformet i dag er en hindring for ombruk av trematerialer som skal brukes til bærekonstruksjon. Dette ønsker vi å utfordre i vårt prosjekt.

Vi tenker også å bruke gjenbrukte materialer – les strukturen i materialet endres og restruktureres inn i et nytt materiale. Dette skjer ofte i større prosesser med i noen tilfeller omfattende transportbehov. Eksempler på gjenbruk kan være treplanker malt til treflis og gjenbrukes som en bestanddel i en ny sponplate. f. eks Retre. Gjenbruk av eksisterende knust glass som en bestanddel i et nytt isolasjonsprodukt som Glasopor Gjenbruk av eksisterende betong som knuses og blir gjenbrukt i et nytt betongprodukt. f. eks Mapeis ReconZero.

Donorbygg låve Bruvoll

Vårt første donorbygg er låvebygget på Bruvoll på 1000 m2 areal. Eier er Tor Kjøstel Lie som er veldig positiv til ideen om å bruke låven som donorbygg til nye byggeprosjekter. Muligheten her:
a) Ombruke umerkede tømmerammematerialer til samme funksjon i et nytt bygg
b) Endre funksjon av tømmeramme emner til nye byggekomponentsfunksjoner som f.eks til laft/stavlaft eller til andre type konstruksjoner

Utfordring her:
a) Materialene fra låven er umerkede dvs. at ikke finnes noen CE-merking. Vi må da teste virket på forskjellige måter og redokumentere det brukte trevirket for at det kan brukes i et nytt bygg jfr. TEK 17. Det finnes visuelle, akustiske og mekaniske testmetoder.

Modul 1A – vanlig boenhet

Utvendig mål; lxbkh 8450x3450x3450. Areal 20 m2 BRA.
Dette er hovedtypen for boenhet. Inneholder soverom med servant, oppholdsrom med kjøkken og stue. Boenhet er prosjektert med tilgjengelighet, isolasjonskrav etter TEK 17.
Innvendig gulv av ombrukt treparkett, veggflater av eksponert ombrukt laftevegg røff kombinert med finere veggflater med ombrukt veggpanel. Himlinger planlegges av ombrukte veggplater av fin kryssfiner.
Soverom inneholder skrivepult med enkeltseng over.
Minikjøkken og vask på kjøkken og spisebord i oppholdsrom.
Dører og vinduer i A1:
Vindu bxh; 990×1490. Utaslående. 1 åpnet felt. Sidehengslet evt. midthengslet.
Vindu bxh; 990×590. Utadslående. Et åpent felt. Topphengslet.
Vindu bxh; 790×590. Utadslående. Et åpent felt. Topphengslet.
Vindu bxh; 2390×1490. Et fast glassfelt eller alternativt flere faste glassfelter.
Dør bxh; 990×2090. Utadslående. Evt. glassfelt i dørblad med sikkerhetsglass med folie på innsiden.
Skyvedør/foldedør bxh: 2790×2090. Utadslående. Glassfelt i dørblad med sikkerhetsglass.

Modul 1B – våtromsenhet

Utvendig mål; lxbkh 8450x3450x3450. Areal 7,7 m2 BRA.
Inneholder baderom med toalett, servant og dusj. Modulen er tilkoblet teknisk rom ute for fornybar energi. Enhet er prosjektert med tilgjengelighet, isolasjonskrav etter TEK 17.

Materialer: Det planlegges miljøvennlig gjenbrukt betongstøp f. eks ReConZero på gulv eller annen gulvløsning for miljøvennlig baderomsgulv. Veggflater av eksponert ombrukt laftevegg røff kombinert med finere veggflater med ombrukt veggpanel. Himlinger planlegges av ombrukte veggplater av fin kryssfiner.
Energiprinsipper planlagt er solfanger på vegg for forvarming varmtvann. Varmtvannstank står inne i våtromsmodul. Solceller på tak i egen ekstra byggmodul planlegges tilkoblet batteripakke for off-grid løsning. Oppsamling av gråvann fra tak til oppsamlingstank for vanning kjøkkenhage planlegges.
Dører og vinduer i B1:
Vindu bxh; 590×290. Et fast glassfelt.
Vindu bxh; 390×290. Et fast glassfelt.
Dør bxh; 990×2090. Utadslående. Evt. glassfelt med sikkerhetsglass med folie på innsiden.

Modul 1C – boenhet mini

Utvendig mål; lxbkh 3600x3450x3450. Areal 8,8 m2 BRA.
Inneholder soverom med servant.
Boenhet er prosjektert med tilgjengelighet, isolasjonskrav etter TEK 17.
Innvendig gulv av ombrukt treparkett, veggflater av eksponert ombrukt laftevegg røff overflate inn mot varm side kombinert med finere veggflater med ombrukt veggpanel.
Himlinger planlegges av ombrukte veggplater av fin kryssfiner.
Soverom inneholder skrivepult med enkeltseng over. Skap løsning med servant og vindu bak.
Dører og vinduer i C1:
Vindu bxh; 1190×1090. Innadslående vindu. 2 åpne felt. Sidehengslet.
Vindu bxh; 890×590. Utadslående. Et åpent felt. Topphengslet.
Vindu bxh; 890×590. Utadslående. Et åpent felt. Topphengslet.
Dør bxh; 990×2090. Utadslående. Evt. glassfelt med sikkerhetsglass med folie på innsiden.

12 materialer vi trenger til byggeprosjektet

Vi ser etter hvit trevirke (rent virke) uten råte og uten tykke lag med maling og lakk.
1. Ideelt 25×100 mm låvepanel til å lage laft
2. Ulike trepanel med ulike tykkelser f.eks 19 mm med min bredde 100 mm
3. Parkett ulike tykkelser for gjenbruk til gulv.
4. Kryssfiner/OSB plater i ulike størrelser.
5. Trevinduer i ulike størrelser produsert etter år 1992. Fri for klor og PCB.
6. Metallbeslag. Brukte spyrorør ventilasjon som kan rettes ut flatt og brukes som utvendig beslag/blikkenslager.
7. 48×36, 48×48, 48×98, 48×148 og 48×198 trebjelker uten fysiske skader eller svekkelser.
8. Isolasjonsmateriale. Fuktig mineralull er for dårlig. Kan vi få noen rester av nytt isolasjonsmateriale eller kjøpe trefiber/ålegress isolasjon.
9. Vinylbelegg i store stykker som kan gjenbrukes på baderom
10. Andre konstruksjonselementer som spenner min 3,20 m til tak og gulvkonstruksjon.
11. Restprodukt av ny takmembran. Type PVC eller asfalt. Takfall f. eks. 7 grader.
12. Skyvedørskinner for utendørsbruk. Typisk fra tung skyveport industri/landbruk el lign. Utforming ungdomsbolig med bevegelige tak.

Vi trenger også andre generelle materialer som:
• Membran og beslag til yttertak
• Takrenner og nedløp
• Isolasjon og vinsperreduk
• Sanitærprodukter
• Fliser/våtromselementer
• Vinduer
• Ytterdører
• Innervegger
• Solcellepanel
• Solfangere
• Kjøkkeninventar
Andre materialer kan komme til etterhvert som innhøsting av materialer fortsetter fra andre donorbygg.