Meny Lukk

Kategori: Prosess

Her kan du følge alle stegene i prosessen med å bygge o-house.

Saga er oppe og går

Produksjon av konstruksjonsvirke, eller re-laft som vi kaller det, er i gang i lagerhallen på Skarnes VGS. Her skal elever og Kjell Ola lage «nytt»…

Innsamling av sirkulære materialer

Å bygge etter sirlulærøkonomiske prinsipper krever mange undersøkelser. Vi var i kontakt med VD Montasje (vinduer/dører)Rasta Glass (vinduer/dører)Schütz Nordic Overksuddsfabrikken (møbler)Resirquel (byggevarer)ØMF (Overksuddsmateriale)Aventa Solar (Varmefanger)Drebigum…

Vasking og reising for spiker

Skarnes VGS utarbeidet en en egen «vaskemaskin» for å rense rivningstømmeret fra låven i forkant av bearbeiding i sag. Se video på Facebook: https://www.facebook.com/sirkulaerbolig/videos/651851635504890/

Bearbeiding av tømmer/re-laft

For å ombruke tømmeret fra låven i Bruvoll ble det eksteriementert med en rekke bearbeidings- og lafte-teknikker. Prototyper for dette ble utarbeidet i samarbeid med…

Avtale med Loopfront

En av utfordingene med å administrere ulike brukte byggematerialer, er å holde styr på opprinnelse, dokumentasjon og lagringsplass. For å teste hvordan dette fungerte besluttet…

På leting etter donorbygg

Med utgangspunkt at regioonen har mange landbruksbygg (låver) med rivningstillatelse, begynte vi å holde utkikk etter låver med særlig godt tremateriale. En slik låve fant…

o-house, fase 1

Skisseprosjekt

Topos Arkitketur har tatt frem en skisse på en modulbasert bygg som blir utgangspunkt for byggprosessen.