Meny Lukk

For å ombruke tømmeret fra låven i Bruvoll ble det eksteriementert med en rekke bearbeidings- og lafte-teknikker. Prototyper for dette ble utarbeidet i samarbeid med snakkerverkstedet på Kongsvinger fengsel.

Vi var i dialog med Glomman Industier i et forsøk på å få automatisert prosessen med å skjøre ut «Re-laft». Det viste seg å være krevende for CNC-maskin, og ble derfor ikke realisert.

VI var også i dialog med tømrer Erik Jernberg om å rikke til et sagbruk med høvel som en del av deres verksted. Dette viste seg å bli en døyr lsøning fro et lite prosjekt.

Det endte derfor med at Skarnes VGS rigget til et mobilt sagbruk inne i deres verkstedhall. Dette kan du lese om i en egen artikkel.

Publisert iProsess